Χώρος

Η συναυλία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιονδήποτε χώρο ικανό να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες συνθήκες.
Είναι προτιμότεροι χώροι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, ή χώροι ιστορικής αξίας κλπ. οι οποίοι εξασφαλίζουν τις συνθήκες αυτές. Ο χώρος πρέπει να είναι εμφανώς οριοθετημένος και ελέγξιμος, να είναι σχετικά απομονωμένος από εξωτερικούς θορύβους και να διαθέτει παροχή ρεύματος. 

Στο χώρο θα πρέπει να τοποθετηθούν καρέκλες σε αμφιθεατρική διάταξη και να έχει στηθεί σκηνή κατάλληλη να αναδείξει την παράσταση.